Mësimi online

 

 

Një klasë virtuale është një mjedis mësimi përmes internetit që lejon ndërveprimin e drejtpërdrejtë midis mësuesit dhe nxënësve në aktivitete mësimore.

Në mësimin online përfshihen materialet e kursit, testet, audiot, detyrat e shtëpisë si dhe materiale shtesë në formë lojrash.

Sidoqoftë, të gjitha këto aktivitete janë të jashtme nga përvoja në klasë.

Kjo është një hapësirë ​​e përbashkët në internet ku nxënësit dhe mësuesi punojnë së bashku njëkohësisht. Zakonisht, këto ndërveprime zhvillohen përmes video konferencave me programe të ndryshme si Zoom, Skype por edhe Viber apo WhatsApp etj. Pjesëmarrësit kanë mjete të posaçme për të paraqitur përmbajtjen e të nxënit në formate të ndryshme, si dhe për të zbatuar aktivitete bashkëpunuese dhe individuale.

Forma më e zakonshme për mësimin virtual është kursi individual.

Në këtë lloj ndërveprimi, mësuesi ka rolin veçanërisht të rëndësishëm të moderatorit i cili udhëzon procesin mësimor dhe mbështet aktivitetet dhe diskutimet në grup.

Pse të zgjidhni qendrën tonë për këtë format?

Qendra jonë është e para e cila ka ofruar mësimin virtual, jo vetëm për studentët brenda por edhe jashtë vendit. Stafi ynë është i trajnuar për të punuar në mënyrë efikase në përthithjen e njohurive gjuhësore edhe në këtë format. Kjo metodë ka qenë me ne që në zanafillën e krijimit të qendres dhe na ka shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit tonë. Deri më sot numërojmë mbi 150 studentë të cilët kanë arritur rezultate të larta përmes kësaj metode.

Shkruar nga Jesmina Malaj