Përgatitja dhe marrja e provimeve gjuhësore

Përgatitja dhe marrja e provimeve gjuhësore   Përgatitja dhe marrja e provimeve gjuhësore nënvizon ofertën cilësore dhe të larmishme të shkollës së gjuhës ZMC.   Qendra jonë ju ofron këshilla profesionale për zgjedhjen e provimit të duhur dhe forma të...

Mësimi online

  Mësimi online     Një klasë virtuale është një mjedis mësimi përmes internetit që lejon ndërveprimin e drejtpërdrejtë midis mësuesit dhe nxënësve në aktivitete mësimore. Në mësimin online përfshihen materialet e kursit, testet, audiot, detyrat e...