Përgatitja dhe marrja e provimeve gjuhësore   Përgatitja dhe marrja e provimeve gjuhësore nënvizon ofertën cilësore dhe të larmishme të shkollës së gjuhës ZMC.   Qendra jonë ju ofron këshilla profesionale për zgjedhjen e provimit të duhur dhe forma të...